Dopravné CCTV systémové riešenie

Dopravné riešenie CCTV systému 1
Dopravné CCTV systémové riešenie 2